| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
Prima pagină

Prezentarea generală

Istoricul localităţii

Galerie foto

Mediul natural

Mediul socio-cultural
Resurse umane
Instituţii şcolare
Instituţii culturale
ONG-uri
Sănătate publică
Sport şi agrement

Turism si servicii hoteliere

Dezvoltarea infrastructurii de bază
Căile de transport
Gazificarea localităţii
Apa şi canalizarea
Managementul deşeurilor
Telecomunicaţii

Agricultura

Economia

Realizări

Necesităţi

Administraţia
Structura primăriei
Mesajul primarului
Contacte
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Prezentarea generală - Primăria s. Temeleuţi
Raionul Călăraşi
Denumirea
s. Temeleuţi
Poziţia geografică
Clima
Temperat-continentală, microclimat influenţat de relieful Podişului Central al Moldovei şi flora abundentă. Temperatura medie anuală este de 8-90 C. Iernile blînde, uneori uscate şi cu geruri slabe, verile calde şi frecvent uscate.
Suprafaţa totală
Suprafaţa totală a satului este de 1500 ha dintre care: 181 ha – ocupă satul; 1032 ha – cu destinaţie agricolă; 348 ha - păşuni.
Numarul de locuitori
Numărul total de locuitori: 1410 Dintre care: sub vîrsta aptă de muncă – 315; cu vîrsta aptă de muncă – 885; după vîrsta aptă de muncă – 210. Structura pe sexe: 49 % bărbaţi, 51 % femei.
Densitatea populaţiei
Fond locativ
Satul dispune de un fond locativ de 560 de case.
Lungimea stradală
La balanţa primăriei se află 47 km de drumuri, dintre care 44 sînt în intravilanul localităţii. Doar 2,2 % din drumurile aflate în intravilan sunt asfaltate, starea drumurilor fiind caracterizată ca  nesatisfăcătoare.
  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 2567 (11403914) Unice 454 (202692)