| |   Logare  
RO | RU | EN
Unităţi administrativ-teritorialeCatalogul FirmelorServiciiContacte site
Prima pagină

Prezentarea generală

Istoricul localităţii

Galerie foto

Mediul natural

Mediul socio-cultural
Resurse umane
Instituţii şcolare
Instituţii culturale
ONG-uri
Sănătate publică
Sport şi agrement

Turism si servicii hoteliere

Dezvoltarea infrastructurii de bază
Căile de transport
Gazificarea localităţii
Apa şi canalizarea
Managementul deşeurilor
Telecomunicaţii

Agricultura

Economia

Realizări

Necesităţi

Administraţia
Structura primăriei
Mesajul primarului
Contacte
 
 
 
 
 
 
Timpul Chişinău
Agricultura - Primăria s. Temeleuţi
Raionul Călăraşi

      Din totalul de pamînt aflat în administraţia primăriei, 1032 ha sunt destinate agriculturii, în mare parte acestea fiind prelucrate de către fiecare locuitor în parte, nefiind organizat centralizat. În localitate sunt răspîndite solurile brune de pădure şi brune podzolite. Solul are o structură glomerulară şi compoziţie mecanică uşoară. Cantitatea de humus variază de la 1,5 % pînă la 3,5 % ceea ce face favorabilă cultivarea diferitor culturi de cîmp, plantaţii de pomi fructiferi, vii, etc.

       Bonitatea solului reprezintă de la 18 pînă la 720 pe ha, în mediu fiind de 390. Preţul terenului este în conformitate cu preţul oficial stabilit, variind în mediu de la 8000 la 10000 lei pe ha.

      Una din activităţile agricole tradiţionale în localitate pînă la privatizarea pămîntului a fost cultivarea viţei de vie. Specificul reliefului deluros al localităţii îngreunează exploatarea raţională a tehnicii şi prelucrarea mecanizată a pămîntului. În legătură cu starea financiară grea, îngrăşămintele minerale nu se utilizează în cantităţi suficiente. Sectorul zootehnic din sat se află complet în proprietate privată şi întreţinut de gospodăriile particulare.

  Copyright Primaria.md © O solutie AsistentIT
Vizite 2634 (11403981) Unice 454 (202692)